އިހަވަންދޫން ކޮވިޑް 19 އަށް ފައްސިވި އެންމެންނަށް ބަލިން ޝިފާ ލިބިއްޖެ

އިހަވަންދޫން ކޮވިޑަށް ފައްސިވި 5 މީހުންގެ ތެރެއިން މިހާތަނަށް ބަލިން ރަނގަޅުނުވެ ތިބި ތަހުތު ބޯޓްގެ 2 ފަޅުވެރިން ބަލިން ރަނގަޅުވެ ދޫކޮށްލައިފިއެވެ. މިއާއެކު އިހަވަންދޫން ކޮވިޑަށް

Read more

އިހަވަންދޫން އިތުރު ދެ މީހަކަށް ކޮވިޑް ބަލިން ޝިފާ ލިބިއްޖެ

އިހަވަންދޫން ކޮވިޑަށް ފައްސިވި 5 މީހުންގެ ތެރެއިން ދެމީހުން ބަލިން ރަނގަޅުވުމުން މިއަދު ކަރަންޓީނުން ދޫކޮށްލައިފިއެވެ. މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި މިއަދު ކަރަންޓީނުން ދޫކޮށްލާފައި ވަނީ އެރަށުގައި

Read more

އިހަވަންދޫން ކޮވިޑަށް ފައްސިވި ފުރަތަމަ މީހާއަށް ބަލިން ޝިފާ ލިބިއްޖެ

އިހަވަންދޫން ކޮވިޑަށް ފައްސިވި ފުރަތަމަ މީހާ ބަލިން ފަސޭހަވުމުން ކަރަންޓީނުން ދޫކޮށްލައިފިކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިއްޖެއެވެ. އިހަވަންދޫން ކޮވިޑުގެ ކޭސް ފުރަތަމަ ފެނިފައިވަނީ މިދިއަ ޖުލައި މަހުގެ 27

Read more

ފިއްލަދުއާއި ކެލާގައި ދުއްވާ ބޯޓެއްގެ ފަޅުވެރިންނާއި އެރަށު ބަޔަކު ކޮވިޑަށް ފައްސި ވެއްޖެ

ހއ. ކެލާގައި ދުއްވާ ” ސަވާރީ ” ބޯޓްގެ ކައްޕިއާއި ފަޅުވެރިންތަކެއް ކޮވިޑް ބައްޔަށް ފައްސިވެފައި ވަނިކޮށް އެބޯޓާ ކޮންޓެކްޓްވި ފިއްލަދޫ ގައި ދުއްވާ ބީ.އެމް.އެކްސް ޕްރެސް

Read more

އިހަވަންދޫ ބޯޓުގެ ފަޅުވެރިޔަކު ކޮވިޑް ބައްޔަށް ފައްސި ވެއްޖެ

ހއ. އިހަވަންދޫގައި މާލެ ދަތުރުކުރާ ” 242 ” ނަމަކަށްކިޔާ ބޯޓްގެ ފަޅުވެރިޔަކު ކޮވިޑް 19 އަށް ފައްސި ވެއްޖެއެވެ. އިހަވަންދޫ ކައުންސިލުން ބައެއް ނޫސްތަކަށް މަޢުލޫމާތު

Read more

އުތުރަށް މިހާރު ކުރަމުންދާ ވިއްސާރައިގައި ކެލާގައި ފެންބޮޑުވެއްޖެ

އުތުރަށް މިހާރު ކުރަމުންދާ ވިއްސާރައިގައި ހއ. ކެލާގައި ފެންބޮޑުވެ ބައެއް ގޭގެއަށް ފެންވަދެއްޖެއެވެ. މެދު ނުކެޑި އިއްޔެއާއި މިއަދު ކެލައަށް ކުރަމުންދާ ވިއްސާރައިގައި ކެލާގައި ފެންބޮޑުވެ ބައެއް

Read more