އެއްގަމު ލައިސަންސް ހައްދައި ދިނުމުގެ އަވަސް ޚިދުމަތް ތަޢާރަފު ކޮށްފި

ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާއިން ދެއްވަމުން ގެންދަވާ އެއްގަމު ލައިސަންސްގެ އަވަސް ޚިދުމަތް ތަޢާރަފު ކޮށްފިއެވެ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 190 ވަނަ ޢާންމު ޖަލްސާއިން ނިންމަވައިގެން ދެއްވަން

Read more

އަތޮޅު ޤުރްއާން މުބާރާތް 1442 ފެށިގެން ކުރިއަށްދަނީ

ހއ. އަތޮޅު ޤުރްއާން މުބާރާތް 1442 ފެށިއްޖެއެވެ. މުޅިން އަލަށް ވީޑިއޯ މެދުވެރިކޮށް އިންސާފު ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މި މުބާރާތް ފެށުނީ ކުރިންވެސް ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮތުގެމަތިން މިމަހުގެ

Read more

ބާރަށުން އިތުރުބަޔަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

ހއ. ބާރަށުން 12 މީހަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެ މިހާތަނަށް އެރަށުން 25 މީހުންނަށް ބަލި ޖެހިއްޖެއެވެ. މިއީ އެރަށުގައި ހޯމް ކަރަންޓީނުގައި ތިބިބަޔަކު ޕޮޒިޓިވް ވުމާގުޅިގެން އެމީހުންނާ

Read more

އަތޮޅު ޤުރްއާން މުބާރާތުގައި 11 ރަށަކުން ބައިވެރި ވެއްޖެ

ހއ. އަތޮޅު ޤުރްއާން މުބާރާތް 1442 ގައި ބައިވެރިވުމުގެ ސުންގަޑި ހަމަވިއިރު 11 ރަށަކުން ބައިވެރި ވެއްޖެއެވެ. 3 ރަށަކުން ބައިވެރި ވެފައެއް ނުވެއެވެ. ވޭތުވެދިޔަ އެހެން

Read more

އެޑްމިން އޮފިސަރ ޝަރީފާ މުޙައްމަދު ވަޒީފާއިން ރިޓައަރ ކުރައްވައިފި

ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާއަށް 34 އަހަރަށް ވުރެ ގިނަދުވަހު ޚިދުމަތް ކުރައްވާފައިވާ މި އިދާރާގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލާ ޝަރީފާ މުޙައްމަދު ސަރުކާރު ވަޒީފާއިން ރިޓައަރ

Read more

ހއ. އަތޮޅު ޤުރްއާން މުބާރާތް 1442 ބާއްވާގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެ

ސިލްސިލާކޮށް ކޮންމެ އަހަރަކު އެއްފަހަރު ބާއްވަމުން އަންނަ ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ޤުރްއާން މުބާރާތް މިއަހަރުވެސް ބާއްވާގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ. 1442 ވަނަ އަހަރުގެ އަތޮޅު ޤުރްއާން މުބާރާތް

Read more

އިހަވަންދޫ ކައުންސިލުން ކުނިއުކައި ދިނުމުގެ ޚިދުމަތް ފައްޓަވައިފި

އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން، ކުނި ނައްތާލުމުގެ ޚިދުމަތް އިހަވަންދޫ ކައުންސިލުން ފައްޓަވައިފިއެވެ. ފެބުރުވަރީ 1 ވަނަ ދުވަހު ފެށުނު ކުނި ނައްތާލުމުގެ

Read more

ވިހާމަރުވާ މީހުންގެ ރެކޯޑް ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީގެ އެހީގައި ބަލަހައްޓަން ފަށަނީ

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވިހާމަރުވާ މީހުންގެ މަޢުލޫމާތު ދުވަހުން ދުވަހަށް ރެކޯޑްކޮށް ބެލެހެއްޓޭނެ ޒަމާނީ ޓެކެނޮލޮޖީގެ ނިޒާމެއް ( އީ- ކައުންސިލް ) ޤާއިމުކޮށް އެނިޒާމަށް ކައުންސިލްތަކާއި ސިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ

Read more