މިއަހަރުގެ ކާފަ މާމައިންގެ ދުވަސް ދިއްދޫގައި ފާހަގަކޮށްފި

ބައިނަލްއަޤުވާމީ ކާފަ މާމައިގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ދިއްދޫގައި ހުރި ސަރުކާރު އިދާރާތަކާ ގުޅިގެން ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ފެމެލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަންސް ސެންޓަރުން

Read more

ބައިނަލްއަގުވާމީ ޔޮޓް ރެލީގައި ހއ. އަތޮޅުގެ ގިނަ ރަށްތަކެއް

ރާއްޖޭގައި ސަގާފީ ޓޫރިޒަމް ކުރިއެރުވުމުގެ ގޮތުން އަންނަ އަހަރު ބައިނަލްއަގުވާމީ ޔޮޓު ރެލީއެއް ބާއްވާނެކަން މޯލްޑިވްސް އިންޓަގްރެޓެޑް ޓޫރިޒަމް ޑެވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއައިޓީޑީސީ) އިން މިއަދު އިއުލާން

Read more