ހއ. އަތޮޅު ޤުރްއާން މުބާރާތް 1442 ބާއްވާގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެ

ސިލްސިލާކޮށް ކޮންމެ އަހަރަކު އެއްފަހަރު ބާއްވަމުން އަންނަ ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ޤުރްއާން މުބާރާތް މިއަހަރުވެސް ބާއްވާގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ. 1442 ވަނަ އަހަރުގެ އަތޮޅު ޤުރްއާން މުބާރާތް

Read more

އިހަވަންދޫ ކައުންސިލުން ކުނިއުކައި ދިނުމުގެ ޚިދުމަތް ފައްޓަވައިފި

އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން، ކުނި ނައްތާލުމުގެ ޚިދުމަތް އިހަވަންދޫ ކައުންސިލުން ފައްޓަވައިފިއެވެ. ފެބުރުވަރީ 1 ވަނަ ދުވަހު ފެށުނު ކުނި ނައްތާލުމުގެ

Read more