އަތޮޅު ކައުންސިލުން ފަނަރަހާސް ހިއްސާ ގަނެފި

މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް (އެމްއައިބީ) އިން ފަނަރަހާސް ހިއްސާ ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލުން ގަނެފިއެވެ. ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލުން ގަނެފައިވާ ފަނަރަހާސް ހިއްސާގެ މޫނުމަތީ އަގަކީ ފަސްލައްކަ

Read more

ކަންގަތި އެވޯރޑް އަތޮޅު ކައުންސިލަށާއި ދެރަށެއްގެ ރަށު ކައުންސިލަށް ލިބިއްޖެ

ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީން ދެއްވަމުން އަންނަ ކަންގަތި އެވޯރޑް ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލަށާއި، މާރަންދޫ ކައުންސިލަށާއި ކެލާ ކައުންސިލަށް ލިބިއްޖެއެވެ. ކަންގަތީ އެވޯރޑަކީ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ

Read more