ހއ. އަތޮޅުގެ ސްކޫލުތަކަށް ސްޓަޑީ ކޭމްޕް ބޭއްވުމަށް މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމާގުޅޭ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފި

ހއ. އަތޮޅުގެ ސްކޫލުތަކަށް ސްޓަޑީ ކޭމްޕް ބޭއްވުމަށް މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން 2023 މާރިޗު 20 ވަނަ ދުވަހު މި އަތޮޅުގެ 13 ސްކޫލަކާއި މިކައުންސިލާ

Read more