އެއްގަމު ލައިސަންސް ހައްދައި ދިނުމުގެ އަވަސް ޚިދުމަތް ތަޢާރަފު ކޮށްފި

ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާއިން ދެއްވަމުން ގެންދަވާ އެއްގަމު ލައިސަންސްގެ އަވަސް ޚިދުމަތް ތަޢާރަފު ކޮށްފިއެވެ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 190 ވަނަ ޢާންމު ޖަލްސާއިން ނިންމަވައިގެން ދެއްވަން

Read more

އަތޮޅު ޤުރްއާން މުބާރާތް 1442 ފެށިގެން ކުރިއަށްދަނީ

ހއ. އަތޮޅު ޤުރްއާން މުބާރާތް 1442 ފެށިއްޖެއެވެ. މުޅިން އަލަށް ވީޑިއޯ މެދުވެރިކޮށް އިންސާފު ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މި މުބާރާތް ފެށުނީ ކުރިންވެސް ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮތުގެމަތިން މިމަހުގެ

Read more

ބާރަށުން އިތުރުބަޔަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

ހއ. ބާރަށުން 12 މީހަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެ މިހާތަނަށް އެރަށުން 25 މީހުންނަށް ބަލި ޖެހިއްޖެއެވެ. މިއީ އެރަށުގައި ހޯމް ކަރަންޓީނުގައި ތިބިބަޔަކު ޕޮޒިޓިވް ވުމާގުޅިގެން އެމީހުންނާ

Read more