ހއ. އަތޮޅުގެ ރަށު ކައުންސިލްތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހިންގި އޮޓޯކެޑް ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމް ނިންމައި ބައިވެރީންނަށް ސެޓްފިކެޓް ޙަވާލުކޮށްފި

ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލާއި މޯލްޑިވްސް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ޓެކްނޯލޮޖީއާ ގުޅިގެން، ހއ. އަތޮޅުގެ ރަށު ކައުންސިލްތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް އޮޓޯކެޑް އެޑްވާންސް ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގައިފިއެވެ. މި ތަމްރީން

Read more

އޮޓޯކެޑް އެޑްވާންސް ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމް ފެށިއްޖެ

ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލުން ހއ. އަތޮޅުގެ ރަށު ކައުންސިލްތަކުގެ ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖްމަންޓް ދާއިރާގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން  ބާއްވާ  އޮޓޯކެޑް އެޑްވާންސް ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމް ފެށިގެން ކުރިއަށް

Read more