ހއ. އަތޮޅުގެ ރަށުކައުންސިލް ތަކަށް އަމާޒުކޮށް އޮޓޯކެޑް ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމެއް ފެށިއްޖެ

ި ކައުންސިލާއި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނާއި ރަށުކައުންސިލްތައް ގުޅިގެން އޮޓޯކެޑް ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމެއް އިއްޔެ ފެށިއްޖެއެވެ. އޮގަސްޓް 31ން ސެޕްޓެންބަރު 3 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ކުރިއަށް

Read more

ހއ.އަތޮޅުގެ ބައެއް ރަށު ކައުންސިލްތައް މޮނިޓަރކުރަން ފަށައިފި.

މިއަތޮޅުގެ ރަށު ކައުންސިލްތައް މޮނިޓަރކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފިއެވެ. ރަށު ކައުންސިލްތައް މޮނިޓަރކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ އަތޮޅު ކައުންސިލުން އެކުލަވާލާ ޓީމަކުންނެވެ. މިއީ މިއަހަރުގެ މޮނިޓަރކުރުމުގެ ދެވަނަ ބުރެވެ.

Read more