ތިލައުތުރު އެވޯރޑް ދިނުން 2019

ތިލައުތުރު އުއްތަމަ އަރުތަވެރިންގެ އެވޯޑަކީ ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލުން ދެއްވަމުން ގެންދަވާ އެވޯޑެކެވެ. މިއީ މި އެވޯޑް ދެވޭތާ 4 ވަނަ ފަހަރެވެ. މި ފަހަރު އެވޯޑް ދިނުމުގެ ހަފުލާ ޝަރަފުވެރި ކޮށްދެއްވީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނާއިބު ފައިސަލް ނަސީމެވެ.