ލައިފްގާޑުން ތަމްރީން ކުރުމުގެ ކޯސް-1

އަތޮޅު ކައުންސިލާއި، މޯލްޑިވްސް ސްވިމިންގ އެންޑް ލައިފް ސޭވިންގ ސްކިލް ޓްރެއިނިންގ ސްކޫލާއި ގުޅިގެން ހއ. އަތޮޅަށް ހުޅުވާލައިގެން ހިންގާ ލައިފްގާޑުން ތަމުރީން ކުރުމުގެ ކޯސް – 1 ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު (09 މާރިޗް 2022ން 17 މާރިޗް 2022 އަށް)