ޤަވާއިދުތައް

Adobe_PDF_file_icon_24x24އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ހިންގާ ޤަވާޢިދު

Adobe_PDF_file_icon_24x24ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދު ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމާބެހޭ 
Adobe_PDF_file_icon_24x24 ފަހިދުވެލި ޤަވާއިދު
Adobe_PDF_file_icon_24x24ބިނާވެށި ޕްލޭންކުރުމާއި ހިންގުމުގެ ޤަވާޢިދު އެނެކްސް 1
Adobe_PDF_file_icon_24x24ބިނާވެށި ޕްލޭންކުރުމާއި ހިންގުމުގެ ޤަވާޢިދުގެ އެނެކްސް 2
Adobe_PDF_file_icon_24x24ބިނާވެށި ޕްލޭންކުރުމާއި ހިންގުމާބެހޭ ޤަވާޢިދު
Adobe_PDF_file_icon_24x24ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި ބަންޑާރަ ގޯތި ދޫކުރުމާބެހޭ ޤަވާޢިދު
Adobe_PDF_file_icon_24x24ބަންޑާރަ ގޯއްޗާއި ޢިމާރާތް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމާއިބެހޭ ޤަވާޢިދު
Adobe_PDF_file_icon_24x24ވިޔަފާރި ބަންޑާރަ ބިން އަމިއްލަކުރުމާބެހޭ ޤަވާޢިދު
Adobe_PDF_file_icon_24x24ގޯތި އަމިއްލަ ކުރުމާއި ގަނެވިއްކުމާބެހޭ ޤަވާޢިދު