މާލީ ހިސާބު

ފަހިއަރަނި އަރަނި ސްކީމްގެ 2017 ވަނައަހަރު ފަހު ހަމަހުގެ ހިސާބު

ފަހިއަރަނި ސްކީމްގެ 2017 ވަނައަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަމަހުގެ ހިސާބު

ފަހިއަރަނި ސްކީމްގެ 2016 ވަނައަހަރުގެ ފަހު ހަމަހުގެ  ހިސާބު