ފަހި އަރަނީގެ މާލީ ހިސާބު

ފަހިއަރަނި ސްކީމްގެ 2017 ވަނައަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓާގެ މާލީ ހިސާބު

ފަހިއަރަނި ސްކީމްގެ 2016 ވަނައަހަރުގެ ފަހު ހަމަހުގެ  ހިސާބު

2017 ވަނައަހަރުގެ 2 ވަނަ ކުއާޓާގެ މާލީ ހިސާބު