ނިޔަމިކަން ދަސްކޮށްދިނުމުގެ ކޯހެއް ހއ. އަތޮޅުގައި ހިންގައިފި

32082721_1684526058280876_592307906020376576_n

ނިޔަމިންކަން ދަސްކޮށްދޭ ކޯހުގެ ބައިވެރިން


މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސްފޯސް އާއި ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލް ގުޅިގެން މިއަތޮޅުގައި ނިޔަމި ކަމުގެ ކޯހެއް ހިންގައިފިއެވެ. 5 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ދިއްދޫގައި ހިންގުނު މިކޯހުގައި އަތޮޅުގެ އެކިރަށްރަށުން 25 ބައިވެރިއަކު ބައިވެރިވެފައި ވެއެވެ.

ކަނޑު ދަތުރުކުރާ ފަރާތްތަކަށް އަމާޒް ކުރައްވައިގެން ހިންގުނު މިކޯހަކީ ނިޔަމިކަމުގެ ލެވެލް 2 ގެ ކޯހެކެވެ. މިކޯހުގައި ކިޔަވައި ދެއްވީ އެމް.އެން.ޑީ.އެފް ކޯސްގާޑްގެ ތަޖުރިބާހުރި އިންސްޓްރަކްޓަރުންނެވެ.