ޕާސްޕޯޓްގެ ޚިދުމަތަށް އެދި ގިނަބަޔަކު ފޯމް ހުށަހަޅައިފި

18765647_1356667744400044_1710411149626948792_n

އަތޮޅު ކައުންސިލާއި މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަނާއި ދެމެދު އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުން.


މިއަހަރު ޖޫންމަހުގެ 18 ގައި ފެށުނު މިޚިދުމަތަށް އެދި ވޭތުވެދިޔަ 2 މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ސާޅީހަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ފޯމް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް  އަތޮޅު ކައުންސިލުން މަޢުލޫމާތު ދެއްވައިފިއެވެ.

އަތޮޅުގައި ތިއްބަވައިގެން ޕާސްޕޯޓް ހެއްދުމުގެ ޚިދުމަތް ޤާއިމުކުރުމަށްޓަކައި މޯލްޑިވްސް އިމްގްރޭޝަނާއި ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލާ ދެމެދު ސޮއިކުރެވުނީ 29 މެއި 2017 ގައެވެ. މި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ޕާސްޕޯޓް ނަގަން ދާންޖެހެނީ ހދ. ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ނުވަތަ މާލެއަށެވެ. މިއީ ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގައި މިކަން ކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާގޮތެވެ.