ހއ.އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތް 1438 މާދަމާ ރޭ ފެށޭނެކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިއްޖެ

inaam

ހއ. އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތް 1437 ހއ. އުތީމް އިނާމު ދިނުން


ހއ. އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތް ( 1438 ) 6 ޖުލައި 2017 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ހއ. ކެލާގައި ފެށޭނެކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިއްޖެއެވެ. 11 ރަށަކުން 69 ދަރިވަރުން ބައިވެރިވި މި މުބާރާތުގައި ބަލައިގެން ކިޔެވުމުގެ ގޮފިން 59 ކުދިންނާއި ނުބަލައި ކިޔެވުމުގެ ގޮފިން 10 ކުދިން ބައިވެރިވެފައި ވެއެވެ.

މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި މި މުބާރާތުގައި ޢަމަލުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ޤައުމީ ޤުރުއާން މުބާރާތް ހިންގުމާބެހޭ ޤަވަޢިދާ އެއްގޮތަށެވެ.  މިދިޔައަހަރު ހއ. އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތް  ބާއްވާފައިވަނީ ހއ. އުތީމުގައެވެ.